Magyar Természetjáró Egyesület

Indulási feltételek:

A XXXIX. Kőszeg MATT túrán csak az előre benevezett (nevezési lapot hiánytalanul kitöltve elküldött) és a nevezési díját előre (2800 Ft), vagy a helyszínen (3200 Ft) befizetett személy indulhat!

A túrán mindenki a saját felelősségére indul! Ezt a regisztrációnál írásban is közölnie kell!

18 év alatti személy a túrán csak szülői engedéllyel vehet részt! A regisztrációnál ezt köteles jelezni és az igazolást bemutatni! A túra rossz időjárási körülmények esetén is megrendezésre kerül. A túrán kábítószer vagy alkohol befolyása alatt álló személy nem vehet részt.

Amennyiben egy versenyző vagy egy egész csapat feladja a túrát, azonnal értesítse a szervezőket a menetlevélben található telefonszámok (SMS), vagy az őrzött pontok egyikén.

A pálya:

A Kőszegi-hegység területén 50 db őrizetlen pontot és 5 db őrzött objektumot jelöltek ki a szervezők, ezek pontos helyét a verseny rajtjánál a menetlevélben kapják meg a résztvevők. A pontok érintési sorrendje tetszőleges. Nem kötelező érinteni minden pontot, de célszerű a lehető legtöbbet. Az őrzött objektumokon a pontőrök feladatokat is adnak a csapatoknak, ezek megoldása sem kötelező, de szintén célszerű. Az adott objektumokat a csapatoknak személyesen kell felkeresniük! Az őrzött pontok nyitvatartási idejéről a csapatoknak a rajtnál átadott menetlevében adunk tájékoztatást. Az általános nyitvatartási idő szombat 0 órától 17 óráig tart.

Az őrzött objektumoknál lévő feladatok teljesítéséhez a csapat összes tagjának az őrzött objektumra történő együttes beérkezése szükséges! Közutakon való gyalogos közlekedés esetén az éjszakai órákban fényvisszaverő mellény használata kötelező! A szervezők maximálisan törekednek arra, hogy az útvonal ne érintsen közforgalom által használt utakat. Abban az esetben, ha a csapatok mégis ezeket az utakat veszik igénybe, kérjük, a biztonságuk érdekében használják a figyelemfelkeltő ruházatot.

A menetidő:

A túra szintideje 20 óra. A rajtnál a menetlevélre felvezetésre kerül a csapat pontos indulási ideje. Időtúllépéskor minden megkezdett óráért az összpontszám 10 %-a kerül levonásra!  A holt idő nem számít bele a menetidőbe. Holt idő: A menetlevél leadása a pontőrnél és a ponton elvégzendő feladat elkezdése között eltelt idő.

Pontozás:

A túra területén 50 őrizetlen és 5 őrzött pont található. Az őrizetlen pont felkeresését a pontra vonatkozó kérdésre a menetlevélben adott helyes válasszal lehet igazolni. A kérdéseket a menetlevél tartalmazza. Az egyes őrizetlen pontok pontértéke a megközelítés nehézségétől és a hely szépségétől függően eltérő lehet. A kérdésekre adott válaszokat a menetlevélben, az erre kijelölt részben közvetlenül az adott kérdéssel egy sorban a pont felkeresésekor a pont érintésének pontos idejét is feltüntetve kell beírni. A menetlevél vezetésének elmaradását szétválási kísérletnek tekintjük! Utólag javított választ nem fogadunk el!

Az őrzött objektum szabályos érintéséért alapból 50 pont jár, míg a ponton a pontőrök által adott feladat megoldására a pontőrök által 50 pont adható. Az őrzött pontokon a pontőrök ellenőrzik a csapat létszámát és a menetlevelet is. Az őrzött objektumokon szerzett pontokat a pontőröknél lévő csapatlistán és a menetlevélen egyaránt feltüntetjük. Előre maghatározott pontok közül az összes felkeresése többletpontot ér (kombináció), ezen kombinációs lehetőségekről és pontértékükről a menetlevélben adunk tájékoztatást. Csak az a kombináció tekinthető érvényesnek, amelynek minden pontjára helyes választ adott a csapat és a verseny végén a kombináció teljesítését igazoló betű és számjeleket a menetlevélben a kijelölt helyen feltüntette.

A kiegészítő feladatokért (pl.: csapatpóló vagy csapatzászló vagy csapathimnusz, szemétszedés, stb...) plusz pont adható. Az egyenruhának, csapatzászlónak utalnia kell a csapat nevére, jól láthatónak kell lennie. A csapat neve nem lehet márkanév! Csapatpólóra, csapatzászlóra, csapathimnuszra a pontot a csapatfotózáson kapja meg a csapat. Szemétszedésre a bázison bemutatott és kizárólag az erdőből származó hulladék leadásakor adunk pontot. Az erdőbe nem való szemét, hulladék összegyűjtését nagyobb pontszámmal értékeljük!

Menet közben megoldandó (transzfer) feladatokért plusz pont adható. A transzfer feladatokat a menetlevél tartalmazza. A szerzett plusz pontokat a csapat menetlevelén tüntetjük fel.

Büntetések:

A túra folyamán a csapatoknak tilos szétválniuk! Az a csapat, amely ellenőrzés során nem tud maximum 5 percen belül teljes létszámban megjelenni, szétválást követ el. Ha egy csapat szétválik, az összes megszerzett pontszámuk 90 %-át levonjuk! Az adott cselekedet utólagos elbírálást von maga után.

Ha egy csapat nem jelenti be (SMS) időben, hogy valamelyik tagja feladta a versenyt, az szétválásnak minősül.

Ha a csapat a túra ideje alatt, jogszerűtlenül, vagyis az adott pont felkeresése nélkül (más forrásból, telefonon, másik csapattól, avval együttműködve, stb...) jut információhoz, az összes megszerzett pontszámuk 50%-át levonjuk. Az adott cselekedet utólagos elbírálást von maga után.

A túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni kizárólag a jelölt turistautakon haladva! Tömegközlekedési eszköz vagy egyéb jármű igénybevétele az adott versenyző túrájának feladását jelenti!

Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése, stb.

Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feliratokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni.

Kérjük, vigyázzatok a természeti és épített értékekre, és ne szemeteljetek! Legyetek tekintettel az erdőlakó növények és állatok épségére és nyugalmára.

A verseny pályáján mozgó pontőrök is jelen lesznek, az ő feladatuk a versenyszabályok betartásának ellenőrzése. Őket a szervezői póló igazolja. A menetlevelet kötelező nekik átadni ellenőrzés céljából. A versenyszabályzat megszegése esetén a mozgó pontőrök is büntethetnek! A büntetőpontokat a csapat menetlevelén tüntetjük fel.

Értékelés:

A túra teljesítettnek minősül és értékelhető, ha az összes alábbi feltétel együttesen teljesül:

  • A csapat a versenyszabályzatot nem szegte meg.
  • Legalább egy értékelhető választ adott.
  • Kizárólag saját erőből, de a csapatból legalább két fő visszaérkezik a bázisra, továbbá a csapat időben és írásban (SMS) jelezte a szervezőknek, ha valamelyik tagja feladta a versenyt.
  • Menetlevelét  a célban leadta és meggyőződött arról, hogy a pontőr a menetlevélen feltüntette a beérkezési időt.

A túrát az a csapat nyeri meg, aki az esetleges levonások után a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Pontegyenlőség esetén a sorrend a következő rendszer szerint alakul:

  • Rövidebb menetidő
  • Több őrzött objektum érintése
  • Őrzött objektumokon elért több pont.

A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítás után a versenyszabályzatot nem módosítják! Az eligazításig a változtatás jogát fenntartjuk.

Mindenkinek sikeres túrázást kívánunk!

A Szervezők

Vissza a tetejére
Top of Page